vgh

ho tro truc tuyen

Tìm chúng tôi trên Facebook

> Tủ quần áo người lớn

635935534545088720.png

Tủ Đài Loan TA22C

Mã hàng: TA22C
Xuất sứ: Đài Loan
Đơn Giá: 4,580,000 Vnđ
Thông tin sản phẩm:

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; font-family: Arial;">Gi&aacute; chỉ c&ograve;n: 3,990,000 Vnđ</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;">+ K&iacute;ch thước:&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px; text-align: justify;">Rộng 167cm x&nbsp;Cao 185cm x&nbsp;s&acirc;u 48cm</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">+ Chất liệu: Nhựa&nbsp;đ&agrave;i loan nhập khẩu100% - 2 lớp -&nbsp;đảm bảo kh&ocirc;ng cong v&ecirc;nh, mối - mọt - mốc. B</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18.6667px;">ảo h&agrave;nh 10 năm</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">Tủ nhựa 4 c&aacute;nh - 4 ngăn tinh tế hiện đại.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">Giảm gi&aacute; cuối năm &nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">Cam kết rẻ nhất H&agrave; Nội.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">Vận chuyển v&agrave; lắp đặt miễn ph&iacute;.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(100, 82, 70); font-family: Arial; font-size: 14px; line-height: 24px; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;">K&iacute;ch thước v&agrave; m&agrave;u sắc c&oacute; thể thay đổi theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></p>


Mua tại noithatnhuadailoan.net

Giá chỉ còn: 3,300,000 Vnđ

Tags: Nội thất nhựa Đài Loan , tủ nhựa, bàn nhựa, giường nhựa

Sắp xếp theo:   15 sản phẩm

Chat
1